CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT THÂM QUYẾN HECIG

Địa chỉ: 2F 3 tòa nhà của HongTai công nghệ khu vực công nghiệp, cộng đồng ShaTou, ShajingTown, Bao'an District, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc

Điện thoại: 86-755-27260408

Emaill:info@hecig.com